Phần mềm máy chấm công các hãng

Download phần mềm chấm công Mitaco 5v2

Download phần mềm chấm công Smart Tas 4.0

Download phần mềm Attendance Management

Download hướng dẫn phần mềm Attendance Management

Download phần mềm Zkteco Bio Access

Download phần mềm Zkteco Access 3.5

Download phần mềm chấm công Wise Eye On 39

Hướng dẫn phần mèm chấm công Wise Eye On 39

Download phần mềm quản lý biostar 1.92

Download phần mềm Biostar 2

Hướng dẫn sửa dụng biostar 2 tiếng việt

Download phần mềm quản lý Ubio Alpeta

Phần mềm quản lý chiyu

Download phần mềm somac 2.2 client

Download phần mềm somac 2.2 server

Download Tool Semac Search, IpSearch, Vcom

Download Somac Flexible Time Attendance

Phần mềm quản lý máy chấm công Soyal

Download phần mềm 701Client bản mới nhất từ hãng

Download phần mềm 701Server bản mới

Hướng dẫn sửa dụng phần mềm 701 Tiếng Anh

Hướng dẫn phần mềm 701 Tiếng Việt

Download phần mềm 701ClientSQL

Download phần mềm 701ServerSQL

Phần mềm chấm công FTA :

Download phần mềm chấm công FTA 2.1 miễn phí key 

Download phần mềm chấm công FTA 2.2

Download Firebird server packages 2.5 cho Windows 64bit FTA

Download Firebird server packages 2.5 cho Windows 32bit FTA

Download Mẫu báo cáo phần mềm FTA

Download Hướng dẫn sửa dụng phần mềm FTA

Download File database SQL cho FTA 2.2 (SQL 2014)

Download File backup database SQL cho FTA 2.2 (SQL 2014)

Hướng dẫn sửa dụng các dòng máy chấm công

Hướng dẫn sửa dụng máy chấm công Nitgen T3

Hướng dẫn sửa dụng máy kiểm soát chiyu Webpass

Hướng dẫn sửa dụng máy chấm công màn hình màu zkteco, ronalJack

Phần mềm camera hikvision thông dụng:

Download file cài đặt SQL 2014

Backdoortft

Phần mềm quản lý xuất ăn FTA

Download phần mềm thiết kế tem Bartender 10.0

Phần mềm

Hướng dẫn phần mềm ivms 4200

Hướng dẫn cài đặt hikconect

Phần mềm camera Kbvision

Phần mềm camera Dahua